Zakres usług

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania poza sądowego, jak i w sprawach sądowych. W ramach świadczonych usług prawnych udzielamy porad prawnych, prowadzimy sprawy, sporządzamy pisma procesowe oraz opinie prawne.

Rozwód
 • Prawo rodzinne

Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem rodzinnym w tym prowadzimy rozwody.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach o rozwód i separację;
 • sprawach o alimenty;
 • sprawach o kontakty;
 • sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej;
 • sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka (uznanie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • postępowaniu objętym Konwencją haską dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
 • sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • sprawach dotyczących aktów stanu cywilnego

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w:

 • postępowaniu mediacyjnym i ugodowym
 • postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 • postępowaniu kasacyjnym oraz o wznowienie postępowania
 • postępowaniu egzekucyjnym.
 • Prawo karne

Świadczymy pomoc w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania.

sprawy karne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach o zapłatę;
 • sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawach błędu medycznego;
 • sprawach o zniesienie współwłasności oraz podział majątku wspólnego;
 • sprawach o dział spadku;
 • postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej;
 • sprawach o zasiedzenie, uwłaszczenie;
 • sprawach o naruszenie posiadania;
 • sprawach o uzyskanie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego od gminy;

W ramach świadczonej pomocy Kancelaria zajmuje się również:

 • sporządzaniem opinii prawnych dotyczących zamierzeń gospodarczych;
 • sporządzaniem i analizą umów tak dla Klienta indywidualnego, jak i dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą;
 • szeroko pojętym doradztwem z zakresu obrotu gospodarczego;
sprawy cywilne i spadkowe
 • Prawo cywilne i spadkowe

Reprezentujemy Klientów w sprawach cywilnych i spadkowych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach o zapłatę;
 • sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawach błędu medycznego;
 • sprawach o zniesienie współwłasności oraz podział majątku wspólnego;
 • sprawach o dział spadku;
 • postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej;
 • sprawach o zasiedzenie, uwłaszczenie;
 • sprawach o naruszenie posiadania;
 • sprawach o uzyskanie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego od gminy;

W ramach świadczonej pomocy Kancelaria zajmuje się również:

 • sporządzaniem opinii prawnych dotyczących zamierzeń gospodarczych;
 • sporządzaniem i analizą umów tak dla Klienta indywidualnego, jak i dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą;
 • szeroko pojętym doradztwem z zakresu obrotu gospodarczego;
Adwokat Mateusz Jankowski
Mateusz Jankowski

Adwokat

Twój Adwokat na lata!

Dobro Klienta jest na pierwszym miejscu.

Zasady definiują nasze działanie

Bez tych zasad nie udałoby się uzyskać zaufania Klientów.

Dyskrecja

Powierzając sprawę Kancelarii możecie być bezpieczni, że uzyskane informacje nie zostaną nikomu ujawnione.

Dokładna analiza

Udzielając pomocy prawnej i reprezentując Klientów przed Sądami zawsze dokonujemy dokładnej analizy sprawy z uwzględnieniem aktualnej linii orzecznictwa.

Realność

Zawsze informujemy naszych Klientów o ich rzeczywistej sytuacji prawnej. Niejednokrotnie musimy doradzić odstąpienia od kierowania sprawy na drogę sądową, gdy w naszej ocenie jest to nieopłacalne.

Już dziś poznaj swoje prawa

Czasem prosta porad prawna może uchronić nas przed wielkim błędem i stratą. Nie znając swoich prawa możemy zgodzić się na zbyt niskie odszkodowanie, zostać niesłusznie skazanym, czy zawrzeć niekorzystną umowę. Brak profesjonalnej pomocy adwokata w sprawie o rozwód może doprowadzić do sytuacji, w której przez wiele lat ponosić będziemy negatywne konsekwencje swoich decyzji. Nie zwlekaj i poznaj swoje prawa!

“Szanowni Państwo,

czasem krótka rozmowa może ocalić Państwa przed dużym błędem. Zapraszam do opisania swojego problemu w formularzu kontaktowym. Każdorazowo w odpowiedzi wskażę jak prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka może Państwu pomóc.”

 

Mateusz Jankowski

Adwokat

Proszę wybrać