Odszkodowanie za nieudany zabieg medycyny estetycznej.

W chwili obecnej niebywale popularne na rynku są gabinety kosmetyczne oferujące usługi z zakresu medycyny estetycznej z pogranicza zabiegów medycznych. Już na wstępie wskazać należy, iż ustalenie, jaki zabieg może wykonać kosmetyczka jest niebywale problematyczne i w chwili obecnej stanowi bardzo duże pole do dyskusji tak w środowiskach prawniczych, jak i w środowiskach medycznych. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy, iż za każdym razem gdy dochodzi do przerwania tkanek, zabieg powinien wykonać  lekarz, a nie kosmetyczka.

Peeling kwasami i powikłania

Teoretycznie zgodnie z powyższym założeniem peeling kwasem może wykonać kosmetyczka. Jest to bardzo popularny zabieg, który jak pokazuje jednak praktyka nie zawsze jest przeprowadzany w salonach kosmetycznych zgodnie z prawidłami sztuki. Najczęściej pojawiające się po tego typu zabiegach powikłania to oparzenia skóry. Powyższe powikłania wynikają tak z nieodpowiedniego dobrania kwasu oraz preparatów używanych przy zabiegu, jak i wykonywania bezpośrednio przed zabiegiem innych zabiegów naruszających skórę. Bardzo często zabiegi peelingu kwasem wykonuje się z połączeniu z peelingiem mechanicznym, a w tym i mikrodermabrazją. Takie rozwiązanie jest kontrowersyjne wśród specjalistów kosmetologii oraz lekarzy medycyny estetycznej. W jego trakcie dochodzi bowiem do podwójnego uszkodzenia skóry – najpierw na skutek zastosowania peelingu mechanicznego, a w tym mikrodermabrazji, a następnie wskutek tego naruszenia integralności skóry – do mocniejszej penetracji kwasem. Takie działanie często prowadzi do oparzeń na skutek działania kwasu, które mogą osiągnąć nawet 3 stopień.

Czy można dochodzić odszkodowania za oparzenie skóry kwasem?

Jeżeli zabieg kosmetyczny przy użyciu kwasów został przeprowadzony w sposób nieprawidłowy można żądać od wykonującego zabieg lub jego ubezpieczyciela odszkodowania za skutki tego zabiegu. Zazwyczaj przy nieprawidłowym zabiegu kosmetycznym peelingu przy użyciu kwasu negatywnym skutkiem nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu będzie oparzenie skóry. W zależności od stopnia oparzenia, miejsca jego wystąpienia oraz stopnia tego oparzenia roszczenia będą inne. Osoba, u której nieprawidłowo wykonano taki zabieg będzie mogła domagać się dwóch kategorii świadczeń:

  • odszkodowania
  • zadośćuczynienia

Odszkodowanie za oparzenie skóry kwasem

W ramach odszkodowania za oparzenia kwasem podczas wykonania zabiegu kosmetycznego dochodzić można wszelkich roszczeń majątkowych, które pozostają w związku ze skutkiem tego negatywnego zabiegu. W ramach odszkodowania klient gabinetu kosmetycznego w szczególności będzie mógł domagać się:

– zwrotu kosztów leczenia

– zwrotu kosztów dojazdu do miejsca leczenia

– zwrotu utraconych zarobków (np. wskutek przebywania na zwolnieniu chorobowym)

– zwrotu kosztów kupna leków i innych preparatów mających łagodzić skutki oparzenia

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku oparzenia kwasem

Drugą kategorią należnego klientowi gabinetu kosmetycznego świadczenia jest roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wskutek zabiegu. Pojęcie krzywdy jest dość obszerne na gruncie prawa cywilnego, jego należyte wykazanie natomiast warunkuje uzyskanie wysokiej kwoty zadośćuczynienia. W ramach tego pojęcia Sąd powinien uwzględnić:

– ból i cierpienie związane z oparzeniem (im wyższy stopień i objętość oparzenia tym wyższa kwota)

– ból i cierpienie związane z procesem leczenia (np. w związku z wykonanymi zabiegami medycznymi – np. przeszczep skóry)

– negatywne doznania psychiczne (np. zaburzenia adaptacyjne w związku z poparzeniami w widocznych miejscach ciała – twarz, dekolt)

– negatywne skutki odczuwalne w codziennym funkcjonowaniu (np. pogorszenie relacji małżeńskich w związku z poparzeniami, zaburzenia życia intymnego itp.)

– czas trwania negatywnych następstw

Jak widać z powyższego wyliczenia istnieje szereg okoliczności istotnych dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia. W zależności od tego, które negatywne następstwa poparzenia kwasem wystąpią i jak długo będą one występować, Sąd przyzna wyższą lub niższą kwotę zadośćuczynienia. Generalnie w oparciu o naszą praktykę oraz orzecznictwo wskazać możemy, iż przyznawane kwoty oscylują w granicach od kilku tysięcy złotych (w wypadku niewielkich oparzeń I stopnia) do kilkudziesięciu tysięcy złotych (w wypadku oparzeń III stopnia połączonych z negatywnymi doznaniami emocjonalnymi oraz psychicznymi).

Pamiętać również należy, iż za każdym razem wysokość świadczenia za oparzenie kwasem podczas zabiegu kosmetycznego zależeć będzie od oceny Sądu oraz prawidłowego przygotowania postępowania dowodowego, a także wykazania powyższych czynników, błędu kosmetyczki oraz związku pomiędzy tym błędem a negatywnymi skutkami.

Artykuł sporządzony został przez adwokata Mateusza Jankowskie z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, które posiada wieloletnią praktykę m. in. w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Proszę wybrać