Kredyt złotówkowy bez WIBOR??

W ostatnim czasie raty kredytów udzielanych w złotówkach mogły wzrosnąć nawet o 100 – 200%. W związku z rosnącą inflacją główna składowa raty kredytu – WIBOR – powoduje, że wzrost rat w wypadku niektórych kredytów odpowiada kwocie nawet kilku tysięcy złotych. Kredytobiorcy złotówkowi mogą jednak skorzystać z doświadczenia „frankowiczów”. Analiza zapadłych w sprawach frankowych orzeczeń daje „złotówkowiczom” nadzieję na skuteczną walkę z dramatycznie rosnącymi ratami kredytu.

Pierwsze pozwy o unieważnienie umów z WIBOR już zostały złożone

Nagłośnienie sprawy kredytów złotówkowych i możliwości walki z WIBORem pojawiło się po postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach, który zabezpieczył powództwo w sprawie poprzez „usunięcie” z umowy WIBORu. Niestety postanowienie zostało zaskarżone i inny sędzia w tym samym sądzie postanowił oddalić wniosek o zabezpieczenie. Nie oznacza to, że w sprawie doszło do oddalenia powództwa, a jedynie że sąd uznał, że w sprawie nie należy udzielać zabezpieczenia. Pomimo pierwszej porażki „złotówkowiczów” kolejne sądy zaczynają przychylać się do wniosków prawników o zabezpieczenie. Przykładowo w styczniu Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku o zabezpieczenie, ale poszedł dalej niż Sąd Okręgowy w Katowicach. Sąd ten postanowił, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy kredytobiorca nie musi w ogóle spłacać raty kredytu. Teraz należy oczekiwać, czy postanowienie stanie się prawomocne.

Czy warto pozwać bank o usunięcie WIBOR z umowy kredytu?

Wydaje się, że na chwilę obecną orzecznictwo w zakresie kredytów złotówkowych nie jest wypracowane. Analiza wyroków wydanych w sprawach frankowych pozwala na dostrzeżenie szeregu podobieństw postępowania banków przy udzielaniu kredytów frankowych i złotówkowych. Sądy powoływały się m. in. na nierówność stron w umowach kredytowych. Wskazywały, że całość ryzyka związanego z kursem franka szwajcarskiego (tu z wysokością WIBORu) ponosi kredytobiorca. Przenosząc tę argumentację na realia kredytów złotówkowych – konsument zaciągający kredyt ponosi całość ryzyka związanego ze zmianą sytuacji gospodarczej. Bank przecież jako swoje wynagrodzenie i tak pobiera marżę za udzielenie kredytu. Poza tym, zazwyczaj w wypadku umów kredytowych tak frankowych, jak i umów złotówkowych klient banku nie zostaje poinformowany o rzeczywistym ryzyku związanym z wprowadzeniem wskaźnika WIBOR do umowy kredytu. Poza tym coraz częściej pojawiają się głosy, że wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem, którego sposób ustalania w dacie zawarcia kredytu jest zupełnie nieznany kredytobiorcy. W związku z powyższym istnieje szereg mocnych argumentów pozwalających na podjęcie próby zakwestionowania kredytów złotówkowych.

Co można uzyskać pozywając bank o WIBOR?

W zależności od daty zawarcia umowy kredytu można ubiegać się o różne rozstrzygnięcia w sprawie. Zazwyczaj decyzja o zasadnej do podjęcia drodze zależeć będzie od czasu kiedy umowa została zawarta. Jeżeli mamy do czynienia ze stosunkowo nową umową, w której spłacono nieznaczną część kapitału warto rozważyć żądanie wyeliminowania z umowy wskaźnika WIBOR i pozostawienia pozostałej części umowy w mocy. Jeżeli natomiast wysokość wpłat odpowiada większości lub całości kapitału pożyczki zasadnym będzie rozważenie żądania unieważnienia umowy kredytowej. Każdorazowo wybrana droga zależeć będzie od konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Pamiętać należy, że w sprawach frankowych to konsument został wskazany jako podmiot decyzyjny w zakresie wyboru rozwiązania.

Jakie są szanse na wygranie z bankiem?

Na chwilę obecną nie sposób dokładnie oszacować szans na wygranie z bankiem. Mając jednak na względzie wyroki zapadające w sprawach frankowych oraz uzasadnienia tych wyroków warto rozważyć pozwanie banku. W wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy może dojść do zasadniczego obniżenia raty kredytu, bądź też doprowadzenia do sytuacji, w której dojdzie do unieważnienia takiej umowy.

Ile kosztuje sprawa przeciwko bankom o WIBOR?

Głównym kosztem takiej sprawy niewątpliwie będzie opłata od pozwu, która wyniesie zazwyczaj 5% od wartości przedmiotu sporu, czyli wartości umowy. Poza tym do kosztów postępowania należy doliczyć koszty zastępstwa adwokackiego. Niejednokrotnie uda się jednak wystąpić do sądu o zwolnienie od części lub całości opłaty od pozwu. Jeśli chodzi o koszty prowadzenia sprawy to ich ustalenie zawsze dokonywane jest przez moją Kancelarię w zależności okoliczności od konkretnej sprawy. W wypadku zainteresowania zapraszam do kontaktu.

Niniejszy artykuł sporządzony został przez adwokata Mateusza Jankowskiego, specjalizującego się m. in. w reprezentacji Klientów w zakresie postępowań cywilnych

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Proszę wybrać