Podział majątku małżeńskiego w Polsce

Podział majątku małżeńskiego to jeden z najbardziej skomplikowanych aspektów rozwodu. W Polsce, zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mają wspólność majątkową. Oznacza to, że wszystko, co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa, jest uważane za wspólny majątek – niezależnie od tego, czy zostało to nabyte przez jednego czy obu małżonków. To obejmuje zarówno nieruchomości, samochody, akcje, jak i aktywa cyfrowe, takie jak kryptowaluty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową lub też gdy dane aktywa nabywane są z majątku odrębnego małżonka. Majątkiem odrębnym jest majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, lub też majątek nabyty w miejsce (za) ten majątek.

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to formy cyfrowych walut, które wykorzystują technologię blockchain do zapewnienia bezpieczeństwa i anonimowości. Bitcoin, najbardziej znana kryptowaluta, stała się popularna ze względu na swoje potencjalne zastosowania, takie jak możliwość przeprowadzania transakcji bez konieczności korzystania z pośredników finansowych. Jednak istnieje wiele innych kryptowalut – Ethereum, Ripple, Litecoin, tylko po to, aby wymienić kilka.

Kryptowaluty można nabyć na różne sposoby, najczęściej na giełdach kryptowalutowych, takich jak Coinbase lub Binance. Mogą one być przechowywane w portfelach cyfrowych, które mogą być zlokalizowane online, na komputerze osobistym lub na specjalistycznym sprzęcie.

Status prawny kryptowalut w Polsce

Na świecie kryptowaluty posiadają różny status prawny, zazwyczaj nie są jednak uznawane za pieniądz. W m. in. na skutek orzecznictwa podatkowego i sądów administracyjnych wykształciła się linia zgodnie, z którą kryptowaluty zostały uznane za prawo majątkowe. Tym samym z uwagi na ich majątkowych charakter, jeżeli nabyte zostały w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej i jednocześnie nie były nabyte za majątek stanowiący majątek odrębny małżonka – wchodzą one w skład majątku wspólnego małżonków.

Kryptowaluty a podział majątku małżeńskiego

Wprowadzenie kryptowalut do równania podziału majątku małżeńskiego może skomplikować proces. Anonimowość i decentralizacja kryptowalut, a także nietypowy sposób ich przekazywanie i przelewania może znacznie utrudnić dochodzenia praw prze małżonka, który nie posiada bezpośredniego dostępu do kryptowalut. Kryptowaluty są przechowywane w cyfrowych portfelach, które nie są bezpośrednio powiązane z daną osobą. Aby uzyskać dostęp do portfela kryptowalut trzeba znać odpowiedni kod dostępowy. Z tego powodu, może być trudno ustalić, czy jeden z małżonków posiadał kryptowaluty i jaką mają one wartość.

Z drugiej strony, kryptowaluty, jak każdy inny składnik majątku, powinny być uwzględniane w procesie podziału majątku małżeńskiego. Pomimo wyzwań, które mogą pojawić się w związku z anonimowością i trudnościami w śledzeniu kryptowalut, istnieją środki prawne i dowodowe, które mogą w procesie doprowadzić do ustalenia, czy w toku małżeństwa dochodziło do nabywania kryptowalut i w jakiej wielkości.

Żądania małżonka w toku postępowania o podział majątku wspólnego

W przypadku stwierdzenia, że drugi małżonek posiadał kryptowaluty, małżonek może żądać ich podziału. Zgodnie z zasadą równości podziału majątku, wartość kryptowalut powinna być podzielona na pół między małżonkami. W praktyce może to oznaczać, że jeden z małżonków będzie musiał wypłacić drugiemu równowartość kryptowalut w walucie fiat, jeśli bezpośredni podział aktywów cyfrowych byłby niemożliwy lub niepraktyczny.

Podsumowanie

Podział majątku małżeńskiego w Polsce, szczególnie w kontekście rosnącej popularności kryptowalut, to skomplikowane zagadnienie. Anonimowość i decentralizacja kryptowalut mogą utrudniać ustalenie ich posiadania i wartości, ale są również dostępne środki prawne, które mogą pomóc w tej kwestii.

Pamiętajmy, że rozwód i podział majątku jest trudnym i skomplikowanym procesem, który wiąże się z wieloma decyzjami finansowymi. Kryptowaluty są jednym z wielu składników, które mogą skomplikować ten proces. Jednak z odpowiednim doradztwem prawnym i finansowym, małżonkowie mogą zrozumieć swoje prawa i obowiązki, a także podjąć najlepsze decyzje dla swojej przyszłości finansowej.

Adwokat Mateusz Jankowski

Artykuł sporządzony został przez adwokata Mateusza Jankowskie z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, które posiada wieloletnią praktykę m. in. w prowadzeniu spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

Proszę wybrać